مناقصه ها و مزایده ها - سازمان فناوری اطلاعات

97/8, فراخوان, عمومی, مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح.

گچ rsmml سنگ زنی و استخراج جدیدترین مناقصه ها و مزایده,

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت سیمان دورود؟ - پارس نماد داده ها

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت سیمان دورود؟ . 1 مزایده تعداد دو دستگاه (آسیاب مواد و آسیاب سیمان واحد . 4 مناقصه سنگ آهن[1309643][1397/07/03]رایگانخرید اسناد . 7 مناقصه واگذاری عملیات استخراج، دپو، بارگیری، حمل مواد اولیه نوبت دوم . 12 مناصه خرید مقدار 80.000 تن (هشتاد هزار تن) سنگ گچ [1126757][1397/02/18]رایگانخرید اسناد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مناقصه ها و مزایده ها

سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری. گروه: مزایده ها و.

مزایدات - پارس نماد داده

جدید: مزایده، مزایده آهن، مزایده املاک، مزایده خودرو، مزایده اجرای احکام، مزایده گمرک، مزایده . خود را افرایش دهید و با کسب امتیاز ها شانس خود را برای برنده شدن بیشتر کنید .کاملترین آگهی های مزایدات و مناقصات را هر روزه و لحظه به لحظه از طریق سایت ، ایمیل و.

مناقصه های معدن - پارس نماد داده ها

مناقصه معدن، مناقصات پیمانکاری معادن،مناقصات اکتشاف معادن، مناقصه زمین شناسی، . 9مناقصه عمومی عملیات استخراج 15 میلیون تن سنگ آهن و باطله معدن - نوبت.

مناقصه های معدن - پارس نماد داده ها

مناقصه معدن، مناقصات پیمانکاری معادن،مناقصات اکتشاف معادن، مناقصه زمین شناسی، . 9مناقصه عمومی عملیات استخراج 15 میلیون تن سنگ آهن و باطله معدن - نوبت.

گچ rsmml سنگ زنی و استخراج جدیدترین مناقصه ها و مزایده,

مناقصه ها و مزایده ها - سازمان فناوری اطلاعات

97/8, فراخوان, عمومی, مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح.

مزایدات - پارس نماد داده

جدید: مزایده، مزایده آهن، مزایده املاک، مزایده خودرو، مزایده اجرای احکام، مزایده گمرک، مزایده . خود را افرایش دهید و با کسب امتیاز ها شانس خود را برای برنده شدن بیشتر کنید .کاملترین آگهی های مزایدات و مناقصات را هر روزه و لحظه به لحظه از طریق سایت ، ایمیل و.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مناقصه ها و مزایده ها

سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری. گروه: مزایده ها و.

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت سیمان دورود؟ - پارس نماد داده ها

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت سیمان دورود؟ . 1 مزایده تعداد دو دستگاه (آسیاب مواد و آسیاب سیمان واحد . 4 مناقصه سنگ آهن[1309643][1397/07/03]رایگانخرید اسناد . 7 مناقصه واگذاری عملیات استخراج، دپو، بارگیری، حمل مواد اولیه نوبت دوم . 12 مناصه خرید مقدار 80.000 تن (هشتاد هزار تن) سنگ گچ [1126757][1397/02/18]رایگانخرید اسناد.