پاورپوینت طرح توجیهی نشاسته از گندم - فایل مارکت

پاورپوینت طرح توجیهی نشاسته از گندم خلاصه طرح : موضوع طرح : توليد نشاسته از گندم نوع . نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . .. مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي, مقاله آزمون روانشناختی ... مقاله در مورد فیدر, مقاله در مورد فیزیک هسته ای و بمب اتم, مقاله در مورد فیلتر ها, مقاله در مورد.

مرکز توسعهٔ فناوری و ارتباط با صنعت - واحد دانشگاهی - دانشگاه آزاد .

4508, بررسی علل افت فالت های گذرادر فیدر های شرکت توزیع برق خوزستان وارائه راهکار .. 4323, ارزیابی انرژی قابل متابولیسم ظاهری پودر چربی کلسیمی و بررسی .. 3870, تاثیر افزودن امولسیفایر لسیتین و نشاسته پیش ژلاتینه بر کیفیت و .. 3311, تجزیه و تحلیل ارتعاشی بیو سنسورهای خود محرک زیستی در محیط مایع.

نوع از دستگاه الک

فیدر ارتعاشی نوع خطی جهت . .. انواع آرد و نشاسته - baharsite. با استفاده از دستگاه . پس از تهیه آرد جو می‌توان سبوس آن را با استفاده از الک . نوع پودر .

نوع از دستگاه الک

فیدر ارتعاشی نوع خطی جهت . .. انواع آرد و نشاسته - baharsite. با استفاده از دستگاه . پس از تهیه آرد جو می‌توان سبوس آن را با استفاده از الک . نوع پودر .

ACDSeePrint Job

ﻓﻴـﺪﺭ. ﺍﻳﻨﭻ ١ـ ٨/٥. ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺭﺿﺎ ﺛﺎﻣﻨﻲ. ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ. ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻳﻪ. ﺍﻱ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ .. ﻳﻚ ﻛﻮﺭﻩ ﺗﻴﻮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔـﺎﺯ. ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺍﺣﻴﺎ ... ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ. ﺍﻭ. ﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﮏ. NaCl. ﺩﺭ. ﮐﻮﺭﻩ ﺷﺎﻣﻞ .. ﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻭ. ﺗﺎﺯﻩ. -. ﺸﮕﺎﻩ ﻳﻧﻤﺎ ﻱﻫﺎ. K2010. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﭘ. ﻴ. ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴـﺘﻪ.

نشاسته؛ سرشار از انرژی - تبیان

8 فوریه 2014 . نوع پودر خوراکی و صنعتی نشاسته از عبور نشاسته از فلاش درایر به دست می‌آید؛ و اما خمیر گلوتن وارد خشک کن شده و به صورت پودر بسته‌بندی.

نشاسته؛ سرشار از انرژی - تبیان

8 فوریه 2014 . نوع پودر خوراکی و صنعتی نشاسته از عبور نشاسته از فلاش درایر به دست می‌آید؛ و اما خمیر گلوتن وارد خشک کن شده و به صورت پودر بسته‌بندی.

شرکت به تام پودر - نشاسته های اصلاح شده و بررسی کاربردهای آن در .

نشاسته را همگان به شکل پودر سفید رنگ می شناسند. این ماده که در اثر فتوسنتز در گیاهان بوجود می آید، امروز به علت ویژگی های منحصر به فردی که مصرف آن در حین.

فیدر ارتعاشی پودر نشاسته,

تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده .

2 دسامبر 2008 . ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺫﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻏﻠﺘﮑ. ﻲ. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮊﻻﺗ. ﻨﻪﻴ. ﻴﺗﻬ. ﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﺳ. ﻴ. ﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﮏ ﮔﺮﺩ. ﻳ. ﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤـ. ﻴ. ﻂ ﺧـﺸﮏ ﻧﮕـﻪ. ﺩﺍﺭ. ﻱ. ﺷﺪ . ﭘﻮﺩﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮊﻻﺗ.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

275 - تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک .. 735 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم .. 1157 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و .. 7088 - تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به.

مجموعه درسي اصناف دوره ويژه آموزش بهداشت ١

پوست همه افراد حساس است . بسیاری از مواد مانند صابون ها ، مایع و پودر های لباس شویي و .. ارتعاش دست و بازو كه بعد از كار كردن با دستگاههای مرتعش. كننده اختالالت و.

English-Persian - شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن

ﭘﻮدر ﺳﻴﺮ alien species. ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ. /. ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﯽ aliesterase. ﺁﻟﯽ اﺳﺘﺮاز a-linolenic acid. اﺳﻴﺪ ﺁ. - . ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ alkali .. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. ) cassette. ﮐﺎﺳ. ﺖ cassette mutagenesis. ﻣﻮﺗﺎژﻧﺰ ﮐﺎﺳﺘﯽ castor bean. ﮐﺮﭼﮏ، داﻧﻪ ﺳﻤﯽ ﮐﺮﭼﮏ .. feeder. دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ،. -. ﺧﻮر، ﺧﻮرﻧﺪﻩ feedstock. ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﻋﻠﻴﻖ،. ﻓﻴﺪ اﺳﺘﺎﮎ،. ﻣﻮاد ﺧﺎم. FEN (= flap endo .. ﺳﯽ . shake culture. ﮐﺸﺖ ارﺗﻌﺎﺷﯽ.

Dictionary of Animal Science

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ amylodyspepsia. ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ amyloid. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي amylolysis. آﺑﮑﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ .. ﭘﻮدر. ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎز blood flow rate (BFR). ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن blood meal. ﭘﻮدر ﺧﻮن blood urea nitrogen (BUN). ازت اوره. اي ﺧﻮن .. feeder. )1. ﺣﯿﻮان ﻻﻏﺮ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘـﺮوار ﺷـﺪن. ) 2. ﻏـﺬا. دﻫﻨــﺪه. ) 3. ﭘﺮوارﺑﻨــﺪ. ) 4. ﺗﻐﺬﯾــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه. ) 5. ﻏﺬاﺧﻮري .. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ.

رزومه علمی آقای دکتر مهدی کریمی - سیویلیکا

23 آگوست 2016 . ۳, آنالیز ارتعاشی پروانه پمپ گریز از مرکز شعاعی در دو حالت سالم و معیوب .. ۵۰, بررسی اثر پودر پنیر بر ویژگی های کمی و کیفی نان بدون گلوتن سورگوم .. مدیریت توسعه و بهره برداری (مطالعه موردی فیدر 20 کیلو ولت جانبازان قائم شهر) .. از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب پذیری گلوتن با نشاسته در تهیه نان.

تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده .

2 دسامبر 2008 . ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺫﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻏﻠﺘﮑ. ﻲ. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮊﻻﺗ. ﻨﻪﻴ. ﻴﺗﻬ. ﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﺳ. ﻴ. ﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﮏ ﮔﺮﺩ. ﻳ. ﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤـ. ﻴ. ﻂ ﺧـﺸﮏ ﻧﮕـﻪ. ﺩﺍﺭ. ﻱ. ﺷﺪ . ﭘﻮﺩﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮊﻻﺗ.

فیدر ارتعاشی پودر نشاسته,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﯿﻼز و آﻣﯿﻠﻮﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪاز ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آب. ﺳـﯿﺐ را. ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ .. ﭘﻮدر. ژﻻﺗﯿﻦ. در. 100. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ. آب. ﮔﺮم. 80-70. درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد. ﺣﻞ .ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل. ژﻻﺗـﯿﻦ. ﺑﺎﯾـﺪ. 5-4. ﺳـﺎﻋﺖ. ﻗﺒـﻞ .. ﭘﮑﺘﯿﻦ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻣﯿﺰان وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ آب .. دارد (. Diezma et al., 2004, Sun et al2010,. ). اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ﻫﺎي. ﺻﻮﺗﯽ. -. ارﺗﻌﺎﺷﯽ. ﻋﻼوه. ﺑـﺮ .. ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا دﻮﺟو مﺪﻋ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻒﯾدر ﺮﻫ رد كﺮﺘﺸﻣ فوﺮﺣ .

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - سازمان حفاظت محیط زیست

ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ و. ﻣﺘ .. ﭘﻮﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮐﻠﺮوﺭﻫﺎی ﺁﻣﻮﻧﯿﻮﻡ و ﺁﻫﻦ، ﺍﮐﺴﯽ .. ﺻﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺶﯾﺎﻣﺯﺁ ﻡﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﯽﻟو ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻁﻮﻠﺨﻣ ﻞﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻝوﺪﺟ یﺎﻬﻔﯾﺩﺭ ﺮﯾﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻒﯾﺩﺭ وﺩ ﻦﯾﺍ یﺍﺮﺑ ﺍﻮﻫ ﺪﺻﺭﺩ.

شرکت به تام پودر - نشاسته های اصلاح شده و بررسی کاربردهای آن در .

نشاسته را همگان به شکل پودر سفید رنگ می شناسند. این ماده که در اثر فتوسنتز در گیاهان بوجود می آید، امروز به علت ویژگی های منحصر به فردی که مصرف آن در حین.

چگونه برای جدا کردن طلا از مس واشر و خشک - دستگاه سنگ شکن

روش سرخ کردن یکی دیگر از بهترین روش ها برای خشک کردن میوه های پر نشاسته و کم رطوبت مثل موز است. . چگونه برای خرد کردن فلز به پودر . چگونه اسکرو فیدر · چگونه ارتعاشی آثار دستگاه اندازه جدا ماشین آلات تاثیر · چگونه دولومیت استخراج شده.

پاورپوینت طرح توجیهی نشاسته از گندم - فایل مارکت

پاورپوینت طرح توجیهی نشاسته از گندم خلاصه طرح : موضوع طرح : توليد نشاسته از گندم نوع . نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . .. مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي, مقاله آزمون روانشناختی ... مقاله در مورد فیدر, مقاله در مورد فیزیک هسته ای و بمب اتم, مقاله در مورد فیلتر ها, مقاله در مورد.

فیدر ارتعاشی پودر نشاسته,

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

275 - تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک .. 735 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم .. 1157 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و .. 7088 - تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به.

فرم فهرست تامين كنندگان تاييد شده اداره‌كل استاندارد .

*پروتئین گیاهی و فرآورده های آن – پودر کتلت. *کنسرو خوراک لوبیا سبز با .. *نشاسته خوراکی. *زعفران (آزمون .. *واحدهای جعبه دنده – شرایط پذیرش – قسمت دوم : تعیین ارتعاشات مکانیکی. 100 .. *سایر توزین ( باکس فیدر و بچینگ). 2- نیرو :.

مرکز پژوهشها - واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

13 آگوست 2011 . [->خوردگی ] ایجاد پوشش محافظ با استفاده از پودر آلومینیم بر روی سازه‌های آهنی و ... انرژی ارتعاشی vibrational energy .. سطحی ‌جذب shallow feeder .. در برابر فعالیت آنزیمها/ زی‌مایه‌های تجزیه‌کننده نشاسته در بزاق دهان حساس است

ACDSeePrint Job

ﻓﻴـﺪﺭ. ﺍﻳﻨﭻ ١ـ ٨/٥. ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺭﺿﺎ ﺛﺎﻣﻨﻲ. ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ. ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻳﻪ. ﺍﻱ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ .. ﻳﻚ ﻛﻮﺭﻩ ﺗﻴﻮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔـﺎﺯ. ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺍﺣﻴﺎ ... ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ. ﺍﻭ. ﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﮏ. NaCl. ﺩﺭ. ﮐﻮﺭﻩ ﺷﺎﻣﻞ .. ﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻭ. ﺗﺎﺯﻩ. -. ﺸﮕﺎﻩ ﻳﻧﻤﺎ ﻱﻫﺎ. K2010. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﭘ. ﻴ. ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴـﺘﻪ.

B . K0livand

ﮐﻮﻻر ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ........... .. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ از ﯾﮏ ﭘﻮدر ( ﺑﺎرﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺘﺮق ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در. ﺟﺮﯾﺎن اﺣﺘﺮاق ﮔﺮﻣﺎي .. اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ي ﺣﺮﮐﺎت ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ، ﭼﺮﺧﺸﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ راﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖ. . 6. اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ .. ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ. ﺎﯾ هرود. بوﺎﻨﺗ. : (. 7. : لوﺪﺟ زا ﻒﯾدر ﺮﻫ ﺮﺼﻨﻋ داﺪﻌﺗ. يﺪﻨﺑ ﻪﺘﺳد. ﺎﻫﺮﺼﻨﻋ. ي ﻪﺘﺳد s: يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻞﻣﺎﺷ. 1.

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت

ندارد، از نظر درصد پروتئین و اسیدهاي آمینه ضروري با محصوالت کشاورزي و پودر ماهي. برابر مي .. نشاسته حفاري در محیط های. غیراشباع در .. تهیه دستگاه فیدر پودر جامد به گاز. براي رآکتور .. امین. قلي زاده. کنترل ارتعاشات براي کاهش خستگي.

رزومه علمی آقای دکتر مهدی کریمی - سیویلیکا

23 آگوست 2016 . ۳, آنالیز ارتعاشی پروانه پمپ گریز از مرکز شعاعی در دو حالت سالم و معیوب .. ۵۰, بررسی اثر پودر پنیر بر ویژگی های کمی و کیفی نان بدون گلوتن سورگوم .. مدیریت توسعه و بهره برداری (مطالعه موردی فیدر 20 کیلو ولت جانبازان قائم شهر) .. از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب پذیری گلوتن با نشاسته در تهیه نان.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - Civilica

16 آوريل 2018 . مبانی طراحی خطوط تغذیه کننده مترو و قطار سبک شهری (خطوط فیدر) 149. ... بررسی تاثیر تشکچه هوا بر ارتعاش منتقله به تمام بدن رانندگان ... خصوصیات فیزیکی و مکانیکی صفحات کمپوزیت تهیه شده از پودر هسته خرما و پلی اتیلن .. بررسی کاربرد نشاسته بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و کلیفرم آب.