تعرفه های مربوط به ثبت برند - ثبت شرکت فکر برتر

هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.

جدول هزینه ها - مرکز مالکیت معنوی

هزینه های مربوط به علامت تجاري . حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه . ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس ،را به شماره.

تعرفه های مربوط به ثبت برند - ثبت شرکت فکر برتر

هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.

جستجو در علائم تجاری

با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید. جستجوی پیشرفته. اطلاعات پایه جستجو. عنوان‌علامت. عنوان علامت عینا برابر عبارت.

جدول هزینه ها - مرکز مالکیت معنوی

هزینه های مربوط به علامت تجاري . حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه . ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس ،را به شماره.

تعرفه و هزینه ثبت برند و علامت تجاری | ثبت شرکت ایلیا®

هزینه ی واریزی ثبت برند و علامت تجاری بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی .. شرکتی که تصمیم به خرید دارایی و یا بنگاه دیگری می‌گیرد، باید قیمت واقعی و.

لیست کامل طبقه بندی علائم تجاری | طبقه بندی علامت تجاری | ثبت .

18 دسامبر 2017 . لازم به ذکر است که طبقه بندی علامت تجاری ذکر شده در ذیل بدین صورت است که . پردازش نشده، پلاستیک های پردازش نشده، کودهای گیاهی، ترکیبات اطفاءحریق، . در رخت و لباس شوئی، ترکیبات مخصوص تمیز کردن، براق کردن، رنگ زدائی، . دیگر ذکر نشده اند، جواهرات، سنگ های قیمتی، وسایل ساعت سازی و زمان سنجی.

تعرفه و هزینه ثبت برند و علامت تجاری | ثبت شرکت ایلیا®

هزینه ی واریزی ثبت برند و علامت تجاری بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی .. شرکتی که تصمیم به خرید دارایی و یا بنگاه دیگری می‌گیرد، باید قیمت واقعی و.

جستجو در علائم تجاری

با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید. جستجوی پیشرفته. اطلاعات پایه جستجو. عنوان‌علامت. عنوان علامت عینا برابر عبارت.

لیست کامل طبقه بندی علائم تجاری | طبقه بندی علامت تجاری | ثبت .

18 دسامبر 2017 . لازم به ذکر است که طبقه بندی علامت تجاری ذکر شده در ذیل بدین صورت است که . پردازش نشده، پلاستیک های پردازش نشده، کودهای گیاهی، ترکیبات اطفاءحریق، . در رخت و لباس شوئی، ترکیبات مخصوص تمیز کردن، براق کردن، رنگ زدائی، . دیگر ذکر نشده اند، جواهرات، سنگ های قیمتی، وسایل ساعت سازی و زمان سنجی.